Stamp Lite

ผสานโลกดิจิตอลด้วยบริการ Stamp Lite x Line Official ระบบสมาชิกและระบบสะสมคะแนนรูปแบบใหม่ ทำงานร่วมกับ Line Official หรือ Line@ ของธุรกิจคุณได้ทันที ใช้งานง่าย ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงร้านของคุณได้ทันที ไม่ต้องโหลด App

Stamp Application

ระบบสะสมคะแนนและระบบสมาชิกที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่ซ้ำ ใคร เราเปลี่ยนการทำงานจาก Offline to Online ด้วย เทคโนโลยีตรา ยางอิเล็กทรอนิค (Stamp Seal) ลิขสิทธ์ เฉพาะของเรา